Menu Đóng
 • Gạch Thẻ GD6220

  Size: 60x200mm/viên
  Chất liệu: Porcelain
  Bề mặt: Men rạn xanh dương
  Độ hút nước: <0.5%
  Ứng dụng: Trang trí cho tường.

 • Gạch Thẻ GD6218

  Size: 60x200mm/viên
  Chất liệu: Porcelain
  Bề mặt: Men rạn trắng
  Độ hút nước: <0.5%
  Ứng dụng: Trang trí cho tường.

 • Gạch Thẻ GD6211

  Size: 60x200mm/viên
  Chất liệu: Porcelain
  Bề mặt: Men rạn vàng
  Độ hút nước: <0.5%
  Ứng dụng: Trang trí cho tường.

 • Gạch Thẻ GD6205

  Size: 60x200mm/viên
  Chất liệu: Porcelain
  Bề mặt: Men rạn xanh lá
  Độ hút nước: <0.5%
  Ứng dụng: Trang trí cho tường.

 • Gạch Thẻ P6

  Size: 75x300mm/viên
  Chất liệu: Ceramic
  Bề mặt: Xanh dương gợn sóng
  Độ hút nước: 13-14%
  Ứng dụng: Trang trí cho tường.

 • Gạch Thẻ P5

  Size: 75x300mm/viên
  Chất liệu: Ceramic
  Bề mặt: Xanh lá gợn sóng
  Độ hút nước: 13-14%
  Ứng dụng: Trang trí cho tường.

 • Gạch Thẻ P4

  Size: 75x300mm/viên
  Chất liệu: Ceramic
  Bề mặt: Nâu bóng gợn sóng
  Độ hút nước: 13-14%
  Ứng dụng: Trang trí cho tường.

 • Gạch Thẻ MB10400

  Size: 100x400mm/viên
  Chất liệu: Ceramic
  Bề mặt: Trắng mờ phẳng
  Độ hút nước: 13-14%
  Ứng dụng: Trang trí cho tường.

  [table id=1 /]
 • Gạch Thẻ B10400

  Size: 100x400mm/viên
  Chất liệu: Ceramic
  Bề mặt: Trắng bóng phẳng
  Độ hút nước: 13-14%
  Ứng dụng: Trang trí cho tường.

  [table id=1 /]
 • Gạch Thẻ B5200

  Size: 50x200mm/viên
  Chất liệu: Ceramic
  Bề mặt: Trắng bóng phẳng
  Độ hút nước: 13-14%
  Ứng dụng: Trang trí cho tường.

  [table id=1 /]
 • Gạch Thẻ 520UEP3

  Size: 50x200mm/viên
  Chất liệu: Ceramic
  Bề mặt: Vàng gợn
  Độ hút nước: 13-14%
  Ứng dụng: Trang trí cho tường.

  [table id=1 /]
 • Gạch Thẻ 520UDH1

  Size: 50x200mm/viên
  Chất liệu: Ceramic
  Bề mặt: Đen bóng gợn
  Độ hút nước: 13-14%
  Ứng dụng: Trang trí cho tường.

  [table id=1 /]
 • Gạch Thẻ 520UDQ2

  Size: 50x200mm/viên
  Chất liệu: Ceramic
  Bề mặt: Hồng gợn
  Độ hút nước: 13-14%
  Ứng dụng: Trang trí cho tường.

  [table id=1 /]
 • Gạch Thẻ 520UDM2

  Size: 50x200mm/viên
  Chất liệu: Ceramic
  Bề mặt: Xanh dương đậm gợn
  Độ hút nước: 13-14%
  Ứng dụng: Trang trí cho tường.

  [table id=1 /]
 • Gạch Thẻ 520UCM6

  Size: 50x200mm/viên
  Chất liệu: Ceramic
  Bề mặt: Xanh da trời đậm gợn
  Độ hút nước: 13-14%
  Ứng dụng: Trang trí cho tường.

  [table id=1 /]
 • Gạch Thẻ 520UCM2

  Size: 50x200mm/viên
  Chất liệu: Ceramic
  Bề mặt: Xanh da trời gợn
  Độ hút nước: 13-14%
  Ứng dụng: Trang trí cho tường.

  [table id=1 /]

Ngày nay gạch thẻ ốp tường đang chiếm vị trí khá quan trọng và chủ yếu trong thiết kế và thi công với mục đích chính dùng để trang trí, tạo nên điểm nhấn cho không gian. Các loại gạch thẻ hiện nay đang dần trở nên đạ dạng cả về hình dạng hay mẫu mã, màu sắc vì thế công việc lựa chọn loại gạch phù hợp cũng dễ dàng hơn, thỏa sức sáng tạo không gian mong muốn.

Trong bài viết này, Innomat sẽ cho bạn biết thêm một số thông tin về gạch thẻ hay một vài kiểu thiết kế gạch thẻ trong những không gian khác nhau, mang những dấu ấn khác nhau.

Đọc thêm