Menu Đóng

Vải chống cháy

Các loại vải chống cháy thường được sử dụng trong những công trình có nguy cơ cháy cao. Innomat là đơn vị cung cấp vải chống cháy nhiều năm cho một số nhà thầu thi công rạp chiếu phim nổi tiếng CGV và Platinum.

Vải chống cháy được dùng ốp vách trang trí trong rạp chiếu. Màu sắc thì đa dạng tuỳ theo thiết kế của dự án.

Tuy nhiên, đây là loại vải đặc biệt nên cần đặt hàng trước theo từng dự án.

Danh mục: Từ khóa:

Các loại vải chống cháy thường được sử dụng trong những công trình có nguy cơ cháy cao. Innomat là đơn vị cung cấp vải chống cháy nhiều năm cho một số nhà thầu thi công rạp chiếu phim nổi tiếng CGV và Platinum.

Vải chống cháy được dùng ốp vách trang trí trong rạp chiếu. Màu sắc thì đa dạng tuỳ theo thiết kế của dự án.

Tuy nhiên, đây là loại vải đặc biệt nên cần đặt hàng trước theo từng dự án.