NẸP NHỰA

Cung cấp các loại nẹp nhựa đặc biệt cho việc thi công rạp chiếu phim: nẹp vách vải, nẹp mũi bậc,…